Ing. arch. Štefan Magula
A T E L I E R  A R C H I T E K T Ú R Y
Volám sa Štefan Magula, narodil som sa v roku 1974 v Bratislave. Štúdium na Fakulte architektúry STU som absolvoval v rokoch 1992-1998. Od roku 1998 do 2002 som pracoval v ateliéri architektúry A DOM pod vedením arch.Viskupičovej. Od roku 2008 som SZČO v oblasti projektovania. Počas tohto obdobia som spolupracoval s arch.Odnogom.

Významnejšie realizované diela.

Spolupráca s arch.Viskupičovou:
- Novostavba rodinného domu - Karabcíková, Modranka, 1998
- Novostavba polyfunkcného domu "Rožek", Trnava, 2001
- Novostavba bytového domu pre mladé rodiny, Trnava, 2001

Spolupráca s arch.Odnogom:
- ÚPN Jaslovské Bohunice, Zavar, Križovany nad Dudváhom, 2008-2010
- Novostavba bytového domu pre 22b.j., Bohdanovce nad Trnavou, 2009
- Novostavby rodinných domov v Trnave a okolí.