Ing. arch. Štefan Magula
A T E L I E R  A R C H I T E K T Ú R Y
Obytné domy Verejné stavby Interiéry
Kravárik
Minarovič
Polčič
Réves
Náhradné byty Vrbové
Fakultná nemocnica Trnava:
Rekonštrukcia oddelenia JIS
Rekonštrukcia a modernizácia CP
Umiestnenie odd.ORL a oftalmológia
Rekonštrukcia sadrovne na ZS
Reko.skladu ŠZM na nemočničnú lekáreň
Prevádzková budova Pečeňady
RD Minarovič
RD Polčič
Dom kultúry Buková - modernizácia toaliet